logo
Search
Close this search box.

Yatzy

Yatzy on noppapeli, joka on löydetty jo 1950-luvulla. Pelaajia voi olla rajaton määrä tai sitä voi pelata myös yksin. Silloin tavoitteena on saavuttaa oma henkilökohtainen ennätys. Yatzya pelataan mieluummin niin, että pelissä on useampi nopan heittäjä.

Yatzya voidaan kutsua eri nimillä, kuten ’Jatsi’, ’Yacht’ tai Yahtzee’. Peliä pelataan kuitenkin aina samalla tavalla, riippumatta siitä, millä nimellä sitä kutsutaan.

yatzy online
noppapeli

Yatzy eli "jatsi" – noppapelien kuningas

Peliä ei turhaan kutsuta noppapelien kuninkaaksi, sillä kukin pelaaja heittää vuorollaan viittä noppaa kolme kertaa. Jännitys säilyy loppuun asti, sillä voittaja on se pelaaja, jolla on korkeimmat pisteet lopputuloksena.

Peli sinällään on periaatteeltaan varsin helppo eikä pelin vuorojärjestyksellä myöskään ole väliä. Pääasia on, että pöytäkirja on kokonaan täytetty jokaisen pelaajan osalta. Peliä voi pelata kaiken ikäiset ja riittää, kun pelaajalla on edes jonkin verran laskutaitoa.

Perinteinen tapa pelata on käyttää viittä kuusisivuista noppaa ja kirjata tulokset kynällä ja paperilla. Nykyään on myös nettiversioita, joita voi pelata jopa rahalla.

Yatzy pelin kulku

Kuka tahansa pelaajista voi aloittaa pelin. Vuoron aikana pelaaja voi heittää noppaa maksimissaan kolme kertaa. Jokaisen heiton jälkeen on mahdollista lukita osa nopista. Siinä tilanteessa vain loput nopat voi heittää uudelleen.

Sekin on mahdollista, että pelaaja lukitsee ensimmäisen heiton jälkeen kaikki nopat. Toinen mahdollisuus on myös pelin säännöissä se, että ainuttakaan nopista ei lukita. Pelaaja pystyy siis aina itse valitsemaan lukituksen tai jättämään sen pois tilanteen mukaan.

Sen jälkeen kun pelaaja lopettaa heittämisen, tulos tulee kirjata pöytäkirjassa haluttuun kohtaan. Pelaaja valitsee itse kohdan, jonka haluaa täyttää.

On kuitenkin muistettava, että mikäli tulos ei sovi lainkaan valittuun kohtaan, pisteet merkitään silloin nollaksi. Pöytäkirja täytetään vapaassa järjestyksessä, siten kuin pelaaja haluaa. Tästä tosin on myös muunnelmia.

Jatsi on pelinä varsin yksinkertainen, joten sen oppimiseen ei juurikaan kulu aikaa. Kaikki osaavat heittää noppaa ja pelissä onnistuu tuurillakin.

Yatzy säännöt

Yatzy on yksinkertainen peli, joten sen säännöt ovat myös varsin helpot oppia. Se etenee seuraavasti:

 1. Noppia on viisi ja ne heitetään kaikki kerralla, mikäli yhtään noppaa ei vielä ole lukittu.
 2. Ensimmäisen heittokerran jälkeen on vielä kaksi kertaa, jolloin voit heittää kaikki nopat tai vain esimerkiksi kolme.
 3. Kun kaikki heitot on tehty, tulos kirjataan vain yhteen Yatzy taulukon ruutuun.

Omalla heittovuorolla noppia ei tarvitse heittää kolmea kertaa, jos esimerkiksi ensimmäisellä heittokerralla saa jo haluamansa tuloksen.

Myös sellainen sääntö on olemassa, että pelaajan pitää valita ensimmäisen heittonsa jälkeen yhdistelmä, mitä hän heitoillaan tavoittelee. Jos se ei heittovuorolla onnistu, kierroksen pisteet jäävät nollaan.

yatzy peli

Yatzy taulukko

Yatzy taulukkoon kerätään pisteitä mahdollisimman paljon ja eniten niitä kerännyt on myöhemmin pelin voittaja. Taulukkoa täytetään siis normaalisti varsin vapaassa järjestyksessä ja pisteet merkitään siihen kohtaan, mihin ne parhaiten sopivat.

Taulukon yläosa

Yatzy pelissä on seuraavat yhdistelmät taulukon yläosassa:

 • Ykköset; silmälukua on mahdollista saada 1-5
 • Kakkoset; silmälukua on mahdollista saada 1-5
 • Kolmoset; silmälukua on mahdollista saada 1-5
 • Neloset; silmälukua on mahdollista saada 1-5
 • Viitoset; silmälukua on mahdollista saada 1-5
 • Kuutoset; silmälukua on mahdollista saada 1-5

Jos pelaaja onnistuu saamaan Jatsin taulukon yläosasta joko 63 pistettä tai sen yli, hänen lopputulokseensa lisätään 50 bonuspistettä.

Taulukon alaosa

Yatzy pelin yhdistelmät taulukon alaosassa ovat seuraavat:

 • Yksi pari; samaa silmälukua pitää olla kaksi kappaletta, esimerkiksi 2+4+5+6+6 = 6+6, jolloin pisteet kirjataan 12
 • Kaksi paria; kahta eri silmälukua pitää olla kaksi kappaletta, esimerkiksi 2+4+4+5+5 = 4+4 ja 5+5 eli yhteensä pisteitä saa 18
 • Kolmoset; kolme noppaa antaa saman silmäluvun, esimerkiksi 1+2+2+2+5 = 2+2+2 eli yhteensä pisteitä saa 6 pistettä
 • Neloset; neljä noppaa antaa saman silmäluvun, esimerkiksi 3+5+5+5+5 = 5+5+5+5 eli yhteensä 20 pistettä
 • Pieni suora; nopat antavat seuraavat silmäluvut 1+2+3+4+5 eli yhteensä 15 pistettä
 • Iso suora; nopat antavat seuraavat silmäluvut 2+3+4+5+6 eli yhteensä 20 pistettä
 • Täyskäsi eli Mökki; täyskäsi tulee silloin, jos nopat tuovat yhden parin sekä kolmoset, esimerkiksi 2+2+5+5+5 = 19 pistettä
 • Sattuma; tätä voi käyttää, jos pelissä ei saa mitään jäljellä olevaa yhdistelmä, silloin lasketaan silmälukujen summa
 • Yatzy; jos pelissä saa saman silmäluvun kaikissa nopissa, pelaaja ansaitsee 50 pistettä

Mikäli jotakin pelin taulukossa olevaa kohtaa ei saa täytettyä, siihen on merkittävä nolla. Sen jälkeen lasketaan yhteen taulukon ylä- ja alaosa sekä lisäksi bonuspisteet, jos pelaaja on niitä saanut.

Jatsin tulos on kiinni hyvästä tuurista ja jonkin verran myös taidoista. Omaa mahdollisuuttaan on osattava laskea sekä oivaltaa nopan lukituksen merkityksen aina oikein.

Yatzy säännöt 101

Yatzy on kiehtova noppapeli, jonka pelaamiseen tarvitaan vähintään yksi kanssapelaaja, viisi noppaa per pelaaja ja jokin tapa kirjata pisteitä, kuten lehtiö ja kynä tai älypuhelin. Peli pyörii yhdistelmien keräämisen ympärillä, ja pelaajan tavoitteena on optimoida pistesaalis erilaisilla heitoilla. Seuraavaksi käydään läpi perusperiaatteet Yatzy-pelin kulusta.

Pelaajan tehtävänä on kerätä tiettyjä yhdistelmiä, kuten pareja, suoria ja muita. Jokainen yhdistelmä vastaa tiettyä pistemäärää, ja pelaajan tavoitteena on kerätä mahdollisimman monta pistettä yhdistelmiä käyttämällä. Ensimmäisellä heittokerralla pelaaja heittää kaikki viisi noppaansa. Tämän jälkeen hän voi valita, kuinka montaa noppaa haluaa pyöräyttää uudelleen. Pelaajalla on mahdollisuus heittää noppia kolme kertaa kierroksellaan. Pelaaja voi tehdä taktisia päätöksiä heittojen suhteen. Esimerkiksi, jos pelaaja saavuttaa yatzy-yhdistelmän ensimmäisellä heitollaan, ei ole järkevää jatkaa heittämistä, sillä yatzy on pelin korkein yhdistelmä.

Kierroksen jälkeen pelaajan pisteet merkitään taulukkoon yhdistelmän mukaan. Kun kaikki kierrokset on pelattu, pelaajan kokonaispisteet lasketaan yhteen. Pelaaja, jolla on korkeimmat yhteispisteet, voittaa pelin. Yatzy tarjoaa yksinkertaisen, mutta samalla strategisen pelikokemuksen, joka innostaa pelaajia kehittämään taktiikoita ja optimoimaan heittojaan. Yatzyn säännöt 101 antaa vankan pohjan pelin aloittamiseen ja siitä nauttimiseen.

Yatzy-pistekortti

Yatzy-pistekortti on olennainen osa peliä: se auttaa pelaajia seuraamaan heittojensa tuloksia ja laskemaan pisteitä. Pistekortti koostuu useista eri kategorioista, joihin pelaajat tallentavat erilaisia noppayhdistelmiä ja niistä saamiaan pisteitä. Tämä pistekortti ja sen täyttäminen ovat keskeisiä pelin kulussa, sillä se määrittää voittajan ja tarjoaa pelaajille tavoitteita ja strategisia päätöksiä koko pelin ajan.

Yatzy-pistekortti jaetaan yleensä kahteen osaan: ylä- ja alaosioon. Yläosaan sijoittuvat perusyhdistelmiä koskevat kategoriat, kuten ykköset, kakkoset, kolmoset, neloset, viitoset ja kuutoset. Jokaisen kategorian tarkoituksena on laskea tietynlaiset noppayhdistelmät ja saada niistä mahdollisimman suuri pistemäärä. Esimerkiksi, jos pelaaja heittää neljä viitosta, hän voi sijoittaa nämä ”Viitoset”-kategoriaan ja laskea pisteensä sen mukaan.

Alaosa puolestaan sisältää erikoiskategorioita, kuten pari, kaksi paria, kolmoisluku, nelosluku, täyskäsi ja yatzy. Näissä kategorioissa pelaajat pyrkivät saavuttamaan erilaisia harvinaisia noppayhdistelmiä ja kasvattamaan pistesaldoaan. Esimerkiksi täyskäsi vaatii kolmea samaa ja kahden saman lukuparin, kun taas yatzy tarkoittaa kaikkien viiden nopan olevan samanlaisia.

Yatzy-pistekortti vaatii pelaajilta strategista päätöksentekoa ja harkintaa. Pelaajat joutuvat usein punnitsemaan, milloin täyttää peruskategorioita yläosassa ja milloin panostaa erikoiskategorioihin alaosassa. Lisäksi pelaajien on otettava huomioon heittojensa tulos ja valittava optimaaliset kategoriat täyttääkseen pistekortin mahdollisimman tehokkaasti.

Kun kaikki kierrokset on pelattu ja pistekortti täytetty, pelaajien yhteispisteet lasketaan yhteen. Pelaaja, jolla on korkeimmat yhteispisteet, voittaa pelin. Yatzy-pistekortti toimii siis keskeisenä työkaluna voittajan määrittämisessä ja auttaa pitämään pelin jännittävänä loppuun asti.

Yatzy-pistekortti on siis olennainen osa pelin kulkuun ja pelaamisen iloon. Se tarjoaa pelaajille mahdollisuuden asettaa tavoitteita, tehdä strategisia päätöksiä ja nauttia yhdessäolosta ystävien ja perheen kesken.

Sudenkuopat Yatzy säännöissä

Vaikka Yatzy on suhteellisen yksinkertainen peli, siinä on muutamia sudenkuoppia, jotka pelaajien kannattaa tiedostaa pelatessaan. Yksi haasteista on heittojen optimointi: milloin pyöräyttää nopat uudelleen ja milloin pitäytyä jo saavutetussa tuloksessa. Toinen sudenkuoppa liittyy oikean kategorian valintaan ja jäljellä olevien kategorioiden huomioimiseen. On tärkeää valita sopiva kategoria jokaisen heiton jälkeen maksimoidakseen pistemäärän ja voittomahdollisuudet.

Vaikka Yatzy on yksinpeliä, pelaajien kannattaa silti seurata vastustajiensa edistymistä ja pistemääriä. Erityisesti loppupelissä on tärkeää olla tarkkana yatzy-käden tunnistamisessa ja valmiina hyödyntämään mahdollisuus pelin korkeimman yhdistelmän saavuttamiseen. Sudenkuoppien tiedostaminen voi tehdä suuren eron pelin lopputulokseen ja auttaa pelaajia nauttimaan pelistä täysillä.

Kohteliaisuus Yatzy säännöillä pelatessa

Yatzyn pelaamisessa kohteliaisuus on olennainen osa hauskanpitoa ja reilun pelin toteutumista. Tämä sisältää sääntöjen noudattamisen vilpittömästi, kunnioituksen muita pelaajia kohtaan sekä tasapuolisuuden varmistamisen kaikille pelaajille. Lisäksi kohteliaisuus sisältää virheiden ja epäonnistumisten hyväksymisen osana pelikokemusta. Näiden periaatteiden avulla pelaajat voivat luoda positiivisen ilmapiirin pelipöydän ympärille ja nauttia pelistä täysillä yhdessä.

Voittaminen Yatzy säännöissä

Pakko Yatzy on pelin yksi haastavimmista muodoista. Sen idea on, että pöytäkirja täytetään ylhäältä alas eikä itse saa valita, missä järjestyksessä pyrkii peliä viemään eteenpäin. Lisäksi samaa tulosta ei saa yrittää toistamiseen, vaan mikäli sitä ei kerralla saa, tuloksena on siitä kohdasta nolla.

Tämä versio on yksi pelin jännittävimpiä muotoja, koska pelaaja joutuu pelaamaan täysin tuurilla. Se on raaka peli, jos kerralla ei saa tulosta onnistumaan eikä myöhemmin pysty tilanteeseen enää vaikuttamaan. Huonolla tuurilla myös pisteet saattavat jäädä varsin alas.

Pisteytyksen ymmärtäminen

Yatzyssa pisteet lasketaan erilaisten yhdistelmien perusteella, ja niiden ymmärtäminen on avainasemassa pelin menestymisen kannalta. Yhdistelmiä ovat muun muassa pari, kaksi paria, kolmoisluku, nelosluku, pieni suora, suuri suora, täyskäsi, sattuma ja yatzy. Pelaajan tulee olla selvillä kunkin yhdistelmän säännöistä ja siitä, miten niiden pisteet lasketaan, jotta hän voi tehdä optimaalisia päätöksiä pelin aikana.

Esimerkiksi yatzy on pelin korkein yhdistelmä, ja sen saavuttaminen antaa pelaajalle välittömästi 50 pistettä. Pari ja kaksi paria tarkoittavat yhden tai kahden parin saamista, kun taas kolmoisluku ja nelosluku viittaavat kolmeen tai neljään samanlaiseen silmälukuun. Pieni suora koostuu silmäluvuista 1-5 ja suuri suora silmäluvuista 2-6. Täyskäsi edellyttää yhden parin ja yhden kolmoisluvun saamista, kun taas sattuma on kaikkien silmälukujen summa.

Pisteytyksen ymmärtäminen auttaa pelaajia tekemään strategisia päätöksiä pelin aikana ja hyödyntämään parhaiten heittojensa tuloksia. Pelaajan tulee punnita tarkkaan, mihin kategoriaan hän sijoittaa heittämänsä tuloksen ja miten hän käyttää heittojensa mahdollisuudet parhaalla mahdollisella tavalla pistesaldonsa kasvattamiseksi.

Yatzy pelin muunnelmia

Erilaisia Yatzy muunnelmia on jonkin verran, mutta käydään niistä läpi muutamia tärkeimpiä. Vaikka tavoitteena on aina saada mahdollisimman hyvä tulos, ratkaisee myös se, miten taulukkoa täytetään. Pöytäkirja onkin tärkeässä roolissa Yatzya pelatessa.

Pakko Yatzy

Pakko Yatzy on pelin yksi haastavimmista muodoista. Sen idea on, että pöytäkirja täytetään ylhäältä alas eikä itse saa valita, missä järjestyksessä pyrkii peliä viemään eteenpäin. Lisäksi samaa tulosta ei saa yrittää toistamiseen, vaan mikäli sitä ei kerralla saa, tuloksena on siitä kohdasta nolla.

Tämä versio on yksi pelin jännittävimpiä muotoja, koska pelaaja joutuu pelaamaan täysin tuurilla. Se on raaka peli, jos kerralla ei saa tulosta onnistumaan eikä myöhemmin pysty tilanteeseen enää vaikuttamaan. Huonolla tuurilla myös pisteet saattavat jäädä varsin alas.

Kuuden nopan Yatzy

Kuuden nopan Yatzy on mielenkiintoinen vaihtoehto pelin perinteiselle muodolle. Tässä versiossa ei pelata viidellä vaan kuudella nopalla. Yatzyn taulukkoon tulee lisää uusia yhdstelmiä seuraavasti:

 • Kolme paria; kahta eri silmälukua pitää olla kolme kappaletta, esimerkiksi 4+4+4+5+5+5 = 4+4+4 ja 5+5+5 eli yhteensä pisteitä saa 27
 • Viitoset; viisi noppaa antaa saman silmäluvun, esimerkiksi 3+5+5+5+5+5 = 5+5+5+5+5 eli yhteensä 25 pistettä
 • Talo; tulee silloin, jos nopat tuovat yhden parin sekä neloset, esimerkiksi 2+2+5+5+5+5 = 24 pistettä
 • Sauna; kuudella nopalla saa kahdet kolmoset, esimerkiksi 3+3+3+5+5+5 = 3+3+3 ja 5+5+5 eli yhteensä 24 pistettä
 • Täyssuora; nopat antavat seuraavat silmäluvut 1+2+3+4+5+6 ja siitä saa yhteensä 30 pistettä
 • Yatzy; jos pelissä saa saman silmäluvun kaikissa nopissa, pelaaja ansaitsee 100 pistettä

Lisäksi tässä versiossa yläosan bonus tulee, jos saa minimissään 84 pistettä.

Mitkä ovat jatsin maksimi pisteet?

Yatzyn täydellinen onnistumien voi tuoda pelaajalle 1535 pistettä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että peliä pelataan täysin onnistuneesti ja Yatzy heitetään jokaisella heitolla.

Lisäksi noppia on onnistuttavat heittämään siten, että pelaaja saa pelkkiä kuutosia yli puolessa heitoistaan.

Tällaisen tuloksen saavuttaa vain harvoin eikä tällaisia pelaajia todella löydy jokaisella pelikerralla. Erittäin hyvä tulos on sekin, jos onnistuu saavuttamaan 900 pistettä, joten matka maksimipisteisiin on todella hankala ja sitä ei välttämättä saavuta, vaikka tämä olisi yksi omista suosikkipeleistä.

Tämä on yksi niistä peleistä, joissa tuurilla on iso merkitys. Peliä voi jonkin verran hallita sillä, että osaa tehdä oikeita laskutoimituksia vuoronsa ensimmäisen heiton jälkeen.

Väärä valinta vie peliä yleensä huonompaan suuntaan eli kaikki pisteet eivät silloin tule taulukkoon. Kun pelaa paljon, on helpompi tehdä laskutoimituksia ja silloin hyvä tulos voi tulla jopa yllättäen.

Osta Yatzy netistä

Jos peli kiinnostaa ja sen pelaamisesta saa itselleen hyvän fiilikseen, se kannattaa ostaa itselleen netistä. Peliä pelataan reissussa, mökillä tai vain kotona eikä siinä tarvitse miettiä, kuinka monta pelaajaa tarvitaan, koska sitä saa pelata yksinkin.

Versiota, varsinkin noppien osalta, on useampia. Perinteisen Yatzyn lisäksi on tarjolla samaa peliä, mutta isoilla puunopilla tai yksi mahdollisuus on heti ostaa kuuden nopan Yatzy versio.

Digiaikaan siirtyminen on tuonut mahdollisuuden sille, että peliä pelataan myös online -versiona. Kaikki muutokset ovat mielekkäitä ja nettipeli antaa mahdollisuuden saada lisäksi bonuksia. Samaa peliä pystyy pelaamaan eri tavoin, joten mielekkyys säilyy pidempään.

Yatzy netistä
yatzy peli

Muita noppapelejä

Täysin samaa peliä ei ole toista, mutta silti muutama muukin peli on nopilla pelattava kuten Yatzy. Monelle tuttu Monopoly on sinällään lautapeli, mutta siinäkin noppia heitetään, että peli etenee ja laudalla pääsee liikkumaan eteenpäin.

Samaa tapaa kuin Monopoly käyttää myös etenemisessä vanha tuttu Afrikan Tähti. Siinä pelaajalla on mahdollisuus valita eri reittejä sekä erilaisia toimintoja. Nopat kuitenkin vievät pelissä eteenpäin, vaikka se ei muilta osin Yatzya muistutakaan.

Sen sijaan Yatzya muistuttaa jonkin verran Backgammon, jossa tarvitaan hyvin samoja elementtejä. Se tarkoittaa siis noppaa sekä jonkin verran tietoa. Ei riitä, että heittää noppaa ja peli etenee vaan kaikki palaset pitää saada loksahtamaan paikoilleen. Backgammonia pelataan varsin nopealla tahdilla, joten peli vaatii myöskin nopeaa ajattelua.

Hanhenjuoksupeli puolestaan on Afrikan Tähden ja Monopolyn kanssa samaa sarjaa, joten pelissä edetään nopan antamien lukujen mukaan. Joten jos Yatzyn pelaaminen alkaa kyllästyttää, noppaa tarvitaan monessa muussakin pelissä.

FAQ

Usein kysytyt kysymykset

Jatsi on peli, jossa nelosia ei voida laskea kahdeksi pariksi. Parit syntyvät siten, että heittää nopilla kaksi erillistä paria.

Ei tarvitse. Jatsin saa tehdä kaikessa rauhassa saman kierroksen kolmella heittovuorolla, jos vain lukitsee osan nopista heittojen välillä.

Jatsin säännöt on helppo sinällään oppia. Sen sijaan hiukan enemmän kuluu aikaa siihen, että oppii näkemään, mitä taulukon riviä aikoo pelata. Pelissä yksi tärkeä tekijä on kuitenkin onni, joten aina ei esimerkiksi saa sellaista tulosta, mitä erityisesti toivoo.

Ei voi. Samaa riviä ei voi pelata uudelleen, koska rivi merkitään nollaksi, jos pelaaja ei saa haluamaansa tulosta.